Evanjelický1. Kráľov1,27

1. Kráľov 1:27

Či to po­chádza od pána, môj­ho kráľa? A nedal si vedieť svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne po pánovi, mojom kráľovi.


Verš v kontexte

26 Ale ani mňa, tvoj­ho služob­níka, ani kňaza Cádóka, ani Benáju, syna Jehójádov­ho, ani tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val. 27 Či to po­chádza od pána, môj­ho kráľa? A nedal si vedieť svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne po pánovi, mojom kráľovi. 28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Vo šla ku kráľovi a po­stavila sa pred neho.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Jest­li sa stala táto vec od môj­ho pána kráľa, nuž ne­oz­námil si svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.

Evanjelický

27 Či to po­chádza od pána, môj­ho kráľa? A nedal si vedieť svojim služob­níkom, kto bude sedieť na tróne po pánovi, mojom kráľovi.

Ekumenický

27 Stalo sa tak azda z rozhodnutia môj­ho pána a kráľa? Svojich služob­níkov si ne­upovedomil o tom, kto má ako ná­stup­ca môj­ho pána a kráľa za­sad­núť na trón.

Bible21

27 Je to snad nařízení od mého králov­ského pá­na? Můj pán a král ne­sdě­lil své­mu služební­kovi, kdo usedne na trůn po něm.“