Evanjelický1. Kráľov1,24

1. Kráľov 1:24

a po­vedal: Pane môj, kráľ, či si ty po­vedal: Adónija bude kráľom po mne, on za­sad­ne na môj trón?


Verš v kontexte

23 Kráľovi oznámili: Tu je prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou k zemi 24 a po­vedal: Pane môj, kráľ, či si ty po­vedal: Adónija bude kráľom po mne, on za­sad­ne na môj trón? 25 Lebo dnes od­išiel a obetoval množs­tvo býkov, vy­kŕmených teliat a oviec, po­zval si všet­kých kráľov­ských synov, veliteľov voj­ska aj kňaza Eb­játára - a oni teraz jedia a pijú pred ním a pre­volávajú: Nech žije kráľ Adónija!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A Nátan po­vedal: Môj pán kráľ, či si ty po­vedal: Adoniáš bude kraľovať po mne a on bude sedieť na mojom tróne?

Evanjelický

24 a po­vedal: Pane môj, kráľ, či si ty po­vedal: Adónija bude kráľom po mne, on za­sad­ne na môj trón?

Ekumenický

24 Nátan sa po­tom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to po­vedal: Adónija sa stane mojím ná­stup­com a za­sad­ne na môj trón?

Bible21

24 a ře­kl: „Můj pane a krá­li, pro­hlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Ado­niáš; na můj trůn usedne on‘?