Evanjelický1. Kráľov1,23

1. Kráľov 1:23

Kráľovi oznámili: Tu je prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou k zemi


Verš v kontexte

22 Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan. 23 Kráľovi oznámili: Tu je prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou k zemi 24 a po­vedal: Pane môj, kráľ, či si ty po­vedal: Adónija bude kráľom po mne, on za­sad­ne na môj trón?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A oznámili kráľovi a riek­li: Hľa, prorok Nátan! A keď vošiel pred kráľa, po­klonil sa kráľovi na svoju tvár k zemi.

Evanjelický

23 Kráľovi oznámili: Tu je prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou k zemi

Ekumenický

23 Kráľovi oznámili: Je tu prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou po zem.

Bible21

23 „Je zde pro­rok Nátan,“ ohlási­li králi. Když Nátan před­stou­pil před krále, poklo­nil se mu tváří k zemi