Evanjelický1. Kráľov1,22

1. Kráľov 1:22

Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan.


Verš v kontexte

21 Ak teraz môj pán a kráľ usne so svojimi ot­cami, ja a môj syn Šalamún budeme ako hriešnici. 22 Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan. 23 Kráľovi oznámili: Tu je prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou k zemi

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľa, kým ona ešte hovorila s kráľom, prišiel prorok Nátan.

Evanjelický

22 Ešte hovorila s kráľom, keď vstúpil Nátan.

Ekumenický

22 Kým sa ešte zhovárala s kráľom, vstúpil prorok Nátan.

Bible21

22 Ještě hovoři­la s králem, když vtom přišel pro­rok Nátan.