Evanjelický1. Kráľov1,12

1. Kráľov 1:12

Poď, poradím ti, ako si za­chrániš život i život svoj­ho syna Šalamúna.


Verš v kontexte

11 Nato po­vedal prorok Nátan Šalamúnovej mat­ke Batšebe: Ne­počula si, že Adónija, Chag­gitin syn, kraľuje, a Dávid, náš pán, o tom ne­vie? 12 Poď, poradím ti, ako si za­chrániš život i život svoj­ho syna Šalamúna. 13 Choď, záj­di ku kráľovi Dávidovi a po­vedz mu: Či si ty, pán môj, kráľ ne­prisahal svojej služob­nici: Tvoj syn Šalamún bude kraľovať po mne, on za­sad­ne na môj trón? Tak prečo sa stal kráľom Adónija?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to teraz poď, prosím, nech ti dám radu, a za­chráň, svoj život i život svoj­ho syna, Šalamúna.

Evanjelický

12 Poď, poradím ti, ako si za­chrániš život i život svoj­ho syna Šalamúna.

Ekumenický

12 Poď teda, poradím ti, ako za­chrániš seba i svoj­ho syna Šalamúna.

Bible21

12 Po­jď te­dy, po­radím ti, jak za­chráníš život sobě i své­mu synu Šalo­mou­novi.