Evanjelický1. Kráľov1,11

1. Kráľov 1:11

Nato po­vedal prorok Nátan Šalamúnovej mat­ke Batšebe: Ne­počula si, že Adónija, Chag­gitin syn, kraľuje, a Dávid, náš pán, o tom ne­vie?


Verš v kontexte

10 Ale proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna ne­poz­val. 11 Nato po­vedal prorok Nátan Šalamúnovej mat­ke Batšebe: Ne­počula si, že Adónija, Chag­gitin syn, kraľuje, a Dávid, náš pán, o tom ne­vie? 12 Poď, poradím ti, ako si za­chrániš život i život svoj­ho syna Šalamúna.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy po­vedal Nátan Bat-šebe, mat­ke Šalamúnovej, a riekol: Či si ne­počula, že kraľuje Adoniáš, syn Chag­gity? A náš pán Dávid ne­vie o tom.

Evanjelický

11 Nato po­vedal prorok Nátan Šalamúnovej mat­ke Batšebe: Ne­počula si, že Adónija, Chag­gitin syn, kraľuje, a Dávid, náš pán, o tom ne­vie?

Ekumenický

11 Nátan po­vedal Šalamúnovej mat­ke Batšebe: Ne­počula si, že Chag­gitin syn Adónija sa bez vedomia nášho pána, Dávida, stal kráľom?

Bible21

11 Nátan teh­dy pro­mlu­vil s Šalo­mou­novou matkou Batše­bou: „Už jsi to slyše­la? Chagi­tin syn Ado­niáš kraluje, a náš pán David o tom ani ne­ví!