Evanjelický1. Korintským9,9

1. Korintským 9:9

Veď je na­písané v Mojžišovom zákone: Nezaviažeš volovi hubu, keď mláti! Či sa Boh stará (len) o voly?


Verš v kontexte

8 Či to hovorím (len) po ľud­sky? Či to nehovorí aj zákon? 9 Veď je na­písané v Mojžišovom zákone: Nezaviažeš volovi hubu, keď mláti! Či sa Boh stará (len) o voly? 10 Alebo či to nehovorí pre nás všet­kých? Veď pre nás je na­písané: Oráč má orať v nádeji a mlatec mlátiť v nádeji na podiel.

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo v zákone Mojžišovom je na­písané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly?

Evanjelický

9 Veď je na­písané v Mojžišovom zákone: Nezaviažeš volovi hubu, keď mláti! Či sa Boh stará (len) o voly?

Ekumenický

9 Veď v Mojžišovom zákone je na­písané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Azda sa Boh stará iba o voly?

Bible21

9 V Mo­jžíšově zákoně je pře­ce psáno: „Mlátící­mu do­bytčeti ne­dávej náhubek.“ Copak se Bůh stará o do­by­tek?