Evanjelický1. Korintským7,17

1. Korintským 7:17

Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh po­volal. Tak­to pri­kazujem aj vo všet­kých os­tat­ných cir­kev­ných zboroch.


Verš v kontexte

16 Či ty, žena, vieš, či za­chrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či za­chrániš ženu? 17 Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh po­volal. Tak­to pri­kazujem aj vo všet­kých os­tat­ných cir­kev­ných zboroch. 18 Bol nie­kto po­volaný ako ob­rezaný? Nezak­rývaj to! Bol iný po­volaný ako ne­ob­rezaný? Nedávaj sa ob­rezať!

späť na 1. Korintským, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, jako ho po­volal Bôh, tak nech chodí, robí a žije. A tak nariaďujem vo všet­kých sboroch.

Evanjelický

17 Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh po­volal. Tak­to pri­kazujem aj vo všet­kých os­tat­ných cir­kev­ných zboroch.

Ekumenický

17 Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho po­volal Boh. Tak to pri­kazujem vo všet­kých cir­kvách.

Bible21

17 Ať tedy každý ži­je, jak mu Pán určil a jak ho Bůh po­vo­lal. Toto pravi­dlo předkládám všem církvím.