Evanjelický1. Korintským6,8

1. Korintským 6:8

Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!


Verš v kontexte

7 Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo ne­tr­píte radšej kriv­du? Prečo ne­znášate radšej škodu? 8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom! 9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi,

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!

Evanjelický

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!

Ekumenický

8 Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom!

Bible21

8 Vy ale křiv­dí­te a škodí­te, a to vlastním bra­trům!