Evanjelický1. Korintským6,15

1. Korintským 6:15

Či ne­viete, že vaše telá sú úd­mi Kris­tovými? Či teda vez­mem údy Kris­tove a spravím ich úd­mi smil­nice? Vôbec nie!


Verš v kontexte

14 Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. 15 Či ne­viete, že vaše telá sú úd­mi Kris­tovými? Či teda vez­mem údy Kris­tove a spravím ich úd­mi smil­nice? Vôbec nie! 16 Alebo či ne­viete, že kto sa pri­pája k smil­nici, je jed­no telo s ňou? Veď je po­vedané: Dvaja budú jed­no telo.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 Či ne­viete, že vaše telá sú údami Kris­tovými? Či tedy mám vziať údy Kris­tove a urobiť ich údami smil­nice? To nech sa ne­stane!

Evanjelický

15 Či ne­viete, že vaše telá sú úd­mi Kris­tovými? Či teda vez­mem údy Kris­tove a spravím ich úd­mi smil­nice? Vôbec nie!

Ekumenický

15 Ne­viete az­da, že vaše telá sú Kris­tovými úd­mi? Mám teda z Kristových urobiť údy smil­nice? Roz­hod­ne nie!

Bible21

15 Copak ne­ví­te, že vaše tě­la jsou Kri­stový­mi ú­dy? Mohu snad vzít údy Kri­stovy a uči­nit je údy ne­věstky? To nikdy!