Evanjelický1. Korintským14,10

1. Korintským 14:10

Veď kto vie, koľko roz­ličných rečí je na svete, a ani jed­na [z nich] (nie je) bez hlasu.


Verš v kontexte

9 Tak aj vy, ak ne­vydáte jazykom zrozumiteľné slovo, kto bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť len do vet­ra. 10 Veď kto vie, koľko roz­ličných rečí je na svete, a ani jed­na [z nich] (nie je) bez hlasu. 11 Keď teda ne­poz­nám zmysel hlasu, budem cudzin­com tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude mne cudzin­com.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 Tak mnoho je, keby prišlo na to, rôz­nych zvukov na svete, a nič nie je bez zvuku;

Evanjelický

10 Veď kto vie, koľko roz­ličných rečí je na svete, a ani jed­na [z nich] (nie je) bez hlasu.

Ekumenický

10 Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov.

Bible21

10 Na světě je ko­ne­ckon­ců to­lik různých řečí a žádná z nich není beze smys­lu.