Evanjelický1. Korintským1,18

1. Korintským 1:18

Slovo o kríži je totiž bláz­nov­stvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.


Verš v kontexte

17 lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale zves­tovať evan­jelium, prav­da, nie múd­rosťou v slovách, aby Kris­tov kríž nebol zbavený výz­namu. 18 Slovo o kríži je totiž bláz­nov­stvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je na­písané: Zničím múd­rosť múd­rych a zmarím roz­um­nosť roz­um­ných.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.

Evanjelický

18 Slovo o kríži je totiž bláz­nov­stvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.

Ekumenický

18 Veď slovo o kríži je bláz­nov­stvom pre tých, čo sú na ces­te k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.

Bible21

18 Ano, pro ty, kdo spějí k záhu­bě, je po­sel­ství kříže bláz­nov­stvím, ale pro nás, kdo do­chází­me spásy, je to Boží moc.