Evanjelický1. Jánov4,6

1. Jánov 4:6

My sme z Boha; kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu.


Verš v kontexte

5 Oni sú zo sveta, pre­to hovoria po svet­sky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu. 7 Milovaní, miluj­me sa, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a po­zná Boha.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás; kto nie je z Boha, nečuje nás. Ztadiaľ známe ducha prav­dy a ducha bludu.

Evanjelický

6 My sme z Boha; kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu.

Ekumenický

6 My sme z Boha. Kto po­zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, ne­počúva nás. Podľa toho po­znávame Ducha prav­dy a ducha bludu.

Bible21

6 My jsme z Bo­ha. Kdo zná Bo­ha, po­s­lou­chá nás; kdo není z Bo­ha, ne­po­s­lou­chá nás. Pod­le toho po­znává­me du­cha prav­dy a du­cha blu­du.