Evanjelický1. Jánov4,13

1. Jánov 4:13

Podľa toho po­znávame, že zo­stávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha.


Verš v kontexte

12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa milujeme, Boh zo­stáva v nás a Jeho lás­ka je v nás do­konalá. 13 Podľa toho po­znávame, že zo­stávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna svetu za Spasiteľa.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Po tom známe, že zo­stávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha.

Evanjelický

13 Podľa toho po­znávame, že zo­stávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha.

Ekumenický

13 Podľa toho po­znávame, že os­távame v ňom a on v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha.

Bible21

13 Jak může­me vědět, že zůstává­me v něm a on v nás? Pod­le to­ho, že nám dal díl svého Du­cha.