Evanjelický1. Jánov4,11

1. Jánov 4:11

Milovaní, keď si nás Boh tak­to za­miloval, aj my sa máme milovať na­vzájom.


Verš v kontexte

10 V tom je lás­ka, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a po­slal svoj­ho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh tak­to za­miloval, aj my sa máme milovať na­vzájom. 12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa milujeme, Boh zo­stáva v nás a Jeho lás­ka je v nás do­konalá.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Milovaní, ak nás Bôh tak miloval, aj my sme po­vin­ní milovať jeden druhého.

Evanjelický

11 Milovaní, keď si nás Boh tak­to za­miloval, aj my sa máme milovať na­vzájom.

Ekumenický

11 Milovaní, keď si nás Boh tak za­miloval, aj my sa máme na­vzájom milovať.

Bible21

11 Mi­lovaní, jest­liže Bůh tak­to mi­loval nás, mu­sí­me i my mi­lovat jedni druhé.