Evanjelický1. Jánov2,28

1. Jánov 2:28

Teraz, deti, zo­stávaj­te v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním za­han­bení pri Jeho príchode.


Verš v kontexte

27 A vy ani ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto učil; veď po­mazanie, ktoré ste prijali od Neho, zo­stáva vo vás; ale ako vás Jeho po­mazanie učí o všet­kom - a ono je prav­divé, a nie lož - a ako vás na­učilo, v tom zo­stávaj­te! 28 Teraz, deti, zo­stávaj­te v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním za­han­bení pri Jeho príchode. 29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto činí spravod­livosť, narodil sa z Neho.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de.

Evanjelický

28 Teraz, deti, zo­stávaj­te v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním za­han­bení pri Jeho príchode.

Ekumenický

28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení.

Bible21

28 Ano drazí, zůstávej­te v něm, abychom očekáva­li jeho zje­vení se smělou důvěrou a ne­mu­se­li se stydět, až při­jde.