Evanjelický1. Jánov1,8

1. Jánov 1:8

Ak hovoríme, že ne­máme hriech, sami seba klameme a nie je v nás prav­da.


Verš v kontexte

7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako On je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že ne­máme hriech, sami seba klameme a nie je v nás prav­da. 9 Ak vy­znávame svoje hriechy, On je ver­ný a spravod­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od všet­kej ne­právos­ti.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď po­vieme, že ne­máme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás prav­dy.

Evanjelický

8 Ak hovoríme, že ne­máme hriech, sami seba klameme a nie je v nás prav­da.

Ekumenický

8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás prav­dy.

Bible21

8 Říká­me-li, že žádný hřích nemá­me, kla­me­me sami sebe a není v nás prav­da.