Evanjelický1. Jánov1,7

1. Jánov 1:7

Ale ak chodíme vo svet­le, ako On je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.


Verš v kontexte

6 Ak hovoríme, že máme spoločen­stvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je prav­da. 7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako On je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že ne­máme hriech, sami seba klameme a nie je v nás prav­da.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 ale keď chodíme vo svet­le, jako je on vo svet­le, máme obecen­stvo jeden s druhým, a krv Ježiša Kris­ta, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.

Evanjelický

7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako On je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ekumenický

7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako on je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Bible21

7 Ži­je­me-li však ve svět­le, jako je on ve svět­le, má­me spo­lečen­ství mezi se­bou a krev Ježíše, jeho Sy­na, nás očišťuje od každého hří­chu.