EkumenickýZjavenie4,7

Zjavenie 4:7

Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá bytosť bola podob­ná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľud­skú tvár a štvr­tá bytosť bola podob­ná letiacemu or­lovi.


Verš v kontexte

6 a pred trónom bolo akoby sk­lenené more podob­né krištáľu. 7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá bytosť bola podob­ná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľud­skú tvár a štvr­tá bytosť bola podob­ná letiacemu or­lovi. 8 Každá z týchto štyroch bytos­tí mala po šesť krídel; do­okola i zvnút­ra boli pl­né očí a bez pre­stania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi.

Evanjelický

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľud­skú tvár a štvr­tá bola podob­ná letiacemu or­lovi.

Ekumenický

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá bytosť bola podob­ná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľud­skú tvár a štvr­tá bytosť bola podob­ná letiacemu or­lovi.

Bible21

7 První bytost byla podobná lvu, druhá te­leti, třetí mě­la tvář jako člověk a čtvr­tá se podo­ba­la letící­mu or­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček