EkumenickýZjavenie4,6

Zjavenie 4:6

a pred trónom bolo akoby sk­lenené more podob­né krištáľu.


Verš v kontexte

5 Z trónu vy­chádzali bles­ky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem oh­nivých lámp, čo je sedem Božích duchov, 6 a pred trónom bolo akoby sk­lenené more podob­né krištáľu. 7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá bytosť bola podob­ná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľud­skú tvár a štvr­tá bytosť bola podob­ná letiacemu or­lovi.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu.

Evanjelický

6 a pred trónom sa rozp­res­tieralo sk­lené more, podob­né krištálu. Upro­stred trónu a vôkol neho boli štyri bytos­ti, pl­né očí od­predu i od­zadu.

Ekumenický

6 a pred trónom bolo akoby sk­lenené more podob­né krištáľu.

Bible21

6 Před trůnem bylo také skleněné moře ja­ko­by z křišťálu a upro­střed trůnu i ko­lem trůnu čtyři bytosti plné očí ze­pře­du i ze­za­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček