EkumenickýZjavenie4,11

Zjavenie 4:11

Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.


Verš v kontexte

9 A vždy, keď tie bytos­ti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov, 10 tých dvad­saťštyri starších padá pred tým, čo sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje ven­ce hádžu pred trón a hovoria: 11 Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.

Evanjelický

11 Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všet­ky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!

Ekumenický

11 Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

Bible21

11 „Ho­den jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všech­ny věci, z tvé vůle byly stvoře­ny a trvají.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček