EkumenickýZjavenie22,7

Zjavenie 22:7

Hľa, prídem čo­skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy.


Verš v kontexte

6 An­jel mi po­tom po­vedal: Toto sú ver­né a prav­divé slová a Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby svojim služob­níkom ukázal, čo sa má čo­skoro stať. 7 Hľa, prídem čo­skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy. 8 A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jela, ktorý mi to ukázal a chcel som sa mu klaňať.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 A hľa, prij­dem skoro! Blaho­slavený, kto os­tríha slová proroc­tva tej­to knihy.

Evanjelický

7 Aj­hľa, prídem skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy!

Ekumenický

7 Hľa, prídem čo­skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy.

Bible21

7 „Hle, při­jdu br­zy! Blaze to­mu, kdo za­chovává slova pro­ro­ctví této knihy.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček