EkumenickýZjavenie22,6

Zjavenie 22:6

An­jel mi po­tom po­vedal: Toto sú ver­né a prav­divé slová a Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby svojim služob­níkom ukázal, čo sa má čo­skoro stať.


Verš v kontexte

5 Noci už nebude, ne­pot­rebujú svet­lo lam­py ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov. 6 An­jel mi po­tom po­vedal: Toto sú ver­né a prav­divé slová a Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby svojim služob­níkom ukázal, čo sa má čo­skoro stať. 7 Hľa, prídem čo­skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 A riekol mi: Tieto slová sú ver­né a prav­divé. A Pán Bôh svätých (duchov) a prorokov po­slal svoj­ho an­jela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať na­skore.

Evanjelický

6 Po­vedal mi ešte: Tieto slová sú ver­né a pravé. Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby ukázal svojim služob­níkom, čo sa má one­dl­ho diať.

Ekumenický

6 An­jel mi po­tom po­vedal: Toto sú ver­né a prav­divé slová a Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby svojim služob­níkom ukázal, čo sa má čo­skoro stať.

Bible21

6 Teh­dy mi an­děl ře­kl: „Ta­to slova jsou věrná a pravdivá.“ Pán Bůh, který dává Du­cha pro­rokům, po­slal svého an­dě­la, aby ukázal svým služebníkům, co se mu­sí brzy stát.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček