EkumenickýZjavenie22,5

Zjavenie 22:5

Noci už nebude, ne­pot­rebujú svet­lo lam­py ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov.


Verš v kontexte

4 Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. 5 Noci už nebude, ne­pot­rebujú svet­lo lam­py ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov. 6 An­jel mi po­tom po­vedal: Toto sú ver­né a prav­divé slová a Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby svojim služob­níkom ukázal, čo sa má čo­skoro stať.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 A noci tam už nebude. A nebudú po­trebovať svet­la sviece ani svet­la sl­n­ca, lebo Pán Bôh ich bude os­vecovať, a budú kraľovať na veky vekov.

Evanjelický

5 Noc už nebude, nebudú po­trebovať svet­lo sviece, ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov.

Ekumenický

5 Noci už nebude, ne­pot­rebujú svet­lo lam­py ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov.

Bible21

5 Ne­bu­de tam noc, takže ne­bu­dou po­tře­bovat svět­lo lampy ani svět­lo slun­ce, ne­boť je osvětlu­je Pán Bůh; a bu­dou kralovat na věky věků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček