EkumenickýZjavenie22,21

Zjavenie 22:21

Milosť Pána Ježiša nech je so všet­kými.


Verš v kontexte

19 A ak nie­kto uberie zo slov proroc­tva tej­to knihy, tomu Boh od­níme jeho podiel zo stromu života a mies­to vo svätom mes­te, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen, príď, Pane Ježišu! 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všet­kými.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta so všet­kými vami. Ameň.

Evanjelický

21 Milosť Pána Ježiša [Kris­ta] so všet­kými [svätými! Amen].

Ekumenický

21 Milosť Pána Ježiša nech je so všet­kými.

Bible21

21 Mi­lost Pá­na Ježíše se vše­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček