EkumenickýZjavenie22,20

Zjavenie 22:20

Ten, čo do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen, príď, Pane Ježišu!


Verš v kontexte

19 A ak nie­kto uberie zo slov proroc­tva tej­to knihy, tomu Boh od­níme jeho podiel zo stromu života a mies­to vo svätom mes­te, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen, príď, Pane Ježišu! 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všet­kými.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prij­dem skoro! Ameň. Áno, prij­di, Pane Ježišu!

Evanjelický

20 Ten, ktorý do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen! Príď, Pane Ježiši!

Ekumenický

20 Ten, čo do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen, príď, Pane Ježišu!

Bible21

20 Ten, který vy­dává svě­de­ctví o těch­to věcech, říká: „Při­jdu brzy.“ Amen, při­jď, Pane Ježíši!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček