EkumenickýZjavenie22,19

Zjavenie 22:19

A ak nie­kto uberie zo slov proroc­tva tej­to knihy, tomu Boh od­níme jeho podiel zo stromu života a mies­to vo svätom mes­te, ako sa o nich píše v tejto knihe.


Verš v kontexte

18 Ja do­svedčujem každému, kto počúva slová proroc­tva tej­to knihy: Ak nie­kto k tomu niečo pri­dá, tomu Boh pri­dá rany opísané v tejto knihe. 19 A ak nie­kto uberie zo slov proroc­tva tej­to knihy, tomu Boh od­níme jeho podiel zo stromu života a mies­to vo svätom mes­te, ako sa o nich píše v tejto knihe. 20 Ten, čo do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen, príď, Pane Ježišu!

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 a keby nie­kto odňal zo slov knihy tohoto proroc­tva, tomu odníme Bôh jeho diel z knihy života a z toho svätého mes­ta a z toho, čo je na­písané v tej­to knihe.

Evanjelický

19 Ak nie­kto vez­me niečo zo slov tej­to proroc­kej knihy, tomu Boh vez­me podiel na strome života a zo svätého mes­ta, opísaných v tej­to knihe!

Ekumenický

19 A ak nie­kto uberie zo slov proroc­tva tej­to knihy, tomu Boh od­níme jeho podiel zo stromu života a mies­to vo svätom mes­te, ako sa o nich píše v tejto knihe.

Bible21

19 Kdoko­li z pro­ro­ckých slov této kni­hy něco ode­jme, Bůh ode­jme jeho díl ze stro­mu živo­ta a ze svatého měs­ta a z dob­rých věcí v této knize za­psaných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček