EkumenickýZjavenie22,16

Zjavenie 22:16

Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jas­ná ran­ná hviez­da.


Verš v kontexte

15 Von­ku zo­stanú psy, čarodej­níci, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci a každý, kto miluje a pácha lož. 16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jas­ná ran­ná hviez­da. 17 A Duch i ne­ves­ta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech po­vie: Príď! Kto je smäd­ný, nech príde; kto chce, nech si za­dar­mo na­berie živej vody.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviez­da, jas­ná a ran­ná.

Evanjelický

16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela svedčiť vám o tých­to veciach po cir­kev­ných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jas­ná hviez­da ran­ná.

Ekumenický

16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jas­ná ran­ná hviez­da.

Bible21

16 „Já Ježíš jsem po­slal svého an­dě­la, aby vám v církvích svědčil o těch­to věcech. Já jsem ten kořen a rod Davi­dův, jasná jitřenka.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček