EkumenickýZjavenie22,15

Zjavenie 22:15

Von­ku zo­stanú psy, čarodej­níci, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci a každý, kto miluje a pácha lož.


Verš v kontexte

14 Blaho­slavení sú tí, čo si perú rúcha, aby zís­kali prí­stup k stromu života a vošli bránami do mes­ta. 15 Von­ku zo­stanú psy, čarodej­níci, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci a každý, kto miluje a pácha lož. 16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a Dávidov rod, jas­ná ran­ná hviez­da.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 A von­ku budú psi a čarodej­níci a smil­níci a vrahovia a mod­lári a každý, kto má rád a činí lož.

Evanjelický

15 Von zo­stanú psi, traviči, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci, všet­ci milov­níci a páchatelia lži.

Ekumenický

15 Von­ku zo­stanú psy, čarodej­níci, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci a každý, kto miluje a pácha lož.

Bible21

15 Psi, ča­rodějové, smilníci, vrahové a mod­láři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo mi­lu­je a pro­vo­zuje lež.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček