EkumenickýZjavenie21,8

Zjavenie 21:8

Ale zbabel­ci, ne­veriaci, ne­mrav­níci, vrahovia, smil­níci, čarodej­níci, mod­los­lužob­níci a všet­ci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá sm­rť.


Verš v kontexte

7 Kto zvíťazí, zdedí toto všet­ko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 8 Ale zbabel­ci, ne­veriaci, ne­mrav­níci, vrahovia, smil­níci, čarodej­níci, mod­los­lužob­níci a všet­ci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá sm­rť. 9 Prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí mali sedem čiaš, na­pl­nených sied­mimi po­sled­nými ranami, a tak­to ku mne pre­hovoril: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, Barán­kovu manžel­ku.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale bojaz­livým a ne­ver­ným a ohav­ným a vrahom a smil­níkom a čarodej­níkom a mod­lárom a všet­kým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá sm­rť.

Evanjelický

8 Zbabel­ci, ne­ver­ní, špinav­ci, vrahovia, smil­níci, traviči, mod­los­lužob­níci a všet­ci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá sm­rť.

Ekumenický

8 Ale zbabel­ci, ne­veriaci, ne­mrav­níci, vrahovia, smil­níci, čarodej­níci, mod­los­lužob­níci a všet­ci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá sm­rť.

Bible21

8 Ale báz­liví, ne­věrní, ohavní, vrazi, smilníci, ča­rodějové, mod­láři i všich­ni lháři mají svůj díl v je­zeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček