EkumenickýZjavenie21,7

Zjavenie 21:7

Kto zvíťazí, zdedí toto všet­ko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.


Verš v kontexte

6 A do­dal: Už sa vy­pl­nili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smäd­nému dám za­dar­mo z prameňa živej vody. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všet­ko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 8 Ale zbabel­ci, ne­veriaci, ne­mrav­níci, vrahovia, smil­níci, čarodej­níci, mod­los­lužob­níci a všet­ci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá sm­rť.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 Kto víťazí, zdedí všet­ko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.

Evanjelický

7 Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom.

Ekumenický

7 Kto zvíťazí, zdedí toto všet­ko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.

Bible21

7 Kdo vítězí, do­stane toto vše za dě­dictví. Já mu budu Bo­hem a on mi bude synem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček