EkumenickýZjavenie21,6

Zjavenie 21:6

A do­dal: Už sa vy­pl­nili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smäd­nému dám za­dar­mo z prameňa živej vody.


Verš v kontexte

5 A ten, čo sedel na tróne, po­vedal: Hľa, všet­ko tvorím nové. A do­dal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a prav­divé. 6 A do­dal: Už sa vy­pl­nili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smäd­nému dám za­dar­mo z prameňa živej vody. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všet­ko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žíz­ni, z prameňa vody života za­dar­mo.

Evanjelický

6 A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vy­smäd­nutému za­dar­mo z prameňa vody života.

Ekumenický

6 A do­dal: Už sa vy­pl­nili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smäd­nému dám za­dar­mo z prameňa živej vody.

Bible21

6 Pak mi ře­kl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počá­tek i ko­nec. Já dám žíznící­mu zdar­ma na­pít z pra­mene vody živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček