EkumenickýZjavenie21,5

Zjavenie 21:5

A ten, čo sedel na tróne, po­vedal: Hľa, všet­ko tvorím nové. A do­dal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a prav­divé.


Verš v kontexte

4 Zo­trie im z očí každú slzu a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa po­minulo. 5 A ten, čo sedel na tróne, po­vedal: Hľa, všet­ko tvorím nové. A do­dal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a prav­divé. 6 A do­dal: Už sa vy­pl­nili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smäd­nému dám za­dar­mo z prameňa živej vody.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A ten ktorý sedel na tróne, po­vedal: Hľa, činím všet­ko nové. A riekol mi: Píš, pre­tože tieto slová sú ver­né a prav­divé.

Evanjelický

5 A Ten, ktorý sedel na tróne, po­vedal: Aj­hľa, všet­ko tvorím nové. A ešte po­vedal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a pravé.

Ekumenický

5 A ten, čo sedel na tróne, po­vedal: Hľa, všet­ko tvorím nové. A do­dal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a prav­divé.

Bible21

5 Ten, který seděl na trůnu, ře­kl: „Hle, činím všech­no nové.“ Ře­kl také: „Na­piš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček