EkumenickýZjavenie2,29

Zjavenie 2:29

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.


Verš v kontexte

27 bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a roz­bije ich ako hlinené nádoby 28 — ako som ju aj sám prijal od svoj­ho Ot­ca, a dám mu ran­nú hviez­du. 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

Evanjelický

29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!

Ekumenický

29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.

Bible21

29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček