EkumenickýZjavenie2,18

Zjavenie 2:18

An­jelovi cir­kvi v Tyatirách na­píš:


Verš v kontexte

17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, kto ho do­stane. 18 An­jelovi cir­kvi v Tyatirách na­píš: 19 Po­znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku, vieru, službu a vy­trvalosť; a viem, že tvoje po­sled­né skut­ky sú počet­nejšie než pr­vé.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi:

Evanjelický

18 An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu:

Ekumenický

18 An­jelovi cir­kvi v Tyatirách na­píš:

Bible21

18 „An­dělu církve v Thya­ti­rech na­piš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako pla­men ohně a je­hož nohy jsou jako bronz:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček