EkumenickýZjavenie19,20

Zjavenie 19:20

Ale šel­ma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šel­my a ktorí sa klaňali jej ob­razu. Oboch hodili zaživa do oh­nivého jazera, horiaceho sírou.


Verš v kontexte

19 A videl som šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho voj­sku. 20 Ale šel­ma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šel­my a ktorí sa klaňali jej ob­razu. Oboch hodili zaživa do oh­nivého jazera, horiaceho sírou. 21 Os­tat­ní boli po­zabíjaní mečom, ktorý vy­chádzal z úst jazd­ca. A všet­ky vtáky sa na­sýtili z ich tiel.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

20 A lapená bola šel­ma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šel­my a tých, ktorí sa klaňali jej ob­razu. Tí dvaja boli hodení živí do oh­nivého jazera, horiaceho sírou.

Evanjelický

20 Šel­mu zajali a s ňou falošného proroka, ktorý robieval znamenia pred ňou a zvádzal nimi tých, čo prijali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu. Oboch hodili zaživa do oh­nivého jazera horiacej síry.

Ekumenický

20 Ale šel­ma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šel­my a ktorí sa klaňali jej ob­razu. Oboch hodili zaživa do oh­nivého jazera, horiaceho sírou.

Bible21

20 A ta šel­ma byla za­ja­ta a s ní ten falešný pro­rok, který před ní dělal divy, ji­miž sve­dl ty, kdo při­ja­li zna­mení šel­my a kdo se klaně­li její­mu ob­ra­zu. Ti dva byli za­živa uvrženi do oh­nivého je­ze­ra hořícího sírou

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček