EkumenickýZjavenie17,9

Zjavenie 17:9

Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:


Verš v kontexte

8 Šel­ma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vy­stúpiť z priepasti a pôj­de do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šel­mu, pre­tože bola, a nie je, ale zasa príde. 9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov: 10 Piati pad­li, jeden kraľuje, jeden ešte ne­prišiel; až príde, smie os­tať len na­krát­ko.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 Tu je zmysel, ktorý má múd­rosť: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých sedí žena.

Evanjelický

9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: sedem hláv je sedem pahor­kov, na ktorých žena sedí; a to je sedem kráľov;

Ekumenický

9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:

Bible21

9 Zde je za­po­tře­bí moud­ré mys­li: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta že­na sedí. Je také sedm králů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček