EkumenickýZjavenie17,7

Zjavenie 17:7

An­jel mi však po­vedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie, a má sedem hláv a desať rohov.


Verš v kontexte

6 Videl som tú ženu, spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov. 7 An­jel mi však po­vedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie, a má sedem hláv a desať rohov. 8 Šel­ma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vy­stúpiť z priepasti a pôj­de do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šel­mu, pre­tože bola, a nie je, ale zasa príde.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 A an­jel mi po­vedal: Prečo sa divíš? Ja ti po­viem tajom­stvo ženy aj šel­my, ktorá ju ne­sie a ktorá má sedem hláv a desať rohov.

Evanjelický

7 An­jel mi však po­vedal: Čo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie a má sedem hláv a desať rohov.

Ekumenický

7 An­jel mi však po­vedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie, a má sedem hláv a desať rohov.

Bible21

7 „Pro­č se tak divíš?“ ře­kl mi an­děl. „Já ti po­vím tajem­ství té že­ny i šel­my, která ji ne­se, jež má sedm hlav a deset ro­hů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček