EkumenickýZjavenie17,6

Zjavenie 17:6

Videl som tú ženu, spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov.


Verš v kontexte

5 Na čele mala na­písané meno, tajom­stvo: Veľký Babylon, mat­ka ne­vies­tok a ohav­nos­tí zeme. 6 Videl som tú ženu, spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov. 7 An­jel mi však po­vedal: Prečo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie, a má sedem hláv a desať rohov.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 A videl som ženu, že bola opilá krvi svätých a krvi sved­kov Ježišových. A keď som ju videl, náram­ne som sa divil.

Evanjelický

6 Tú ženu som videl spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa čudoval.

Ekumenický

6 Videl som tú ženu, spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov.

Bible21

6 Tak­to jsem vi­děl tu ženu opi­lou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v na­pro­stém úža­su.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček