EkumenickýZjavenie17,18

Zjavenie 17:18

Žena, ktorú si videl, je veľké mes­to, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.


Verš v kontexte

16 Desať rohov, ktoré si videl, a šel­ma znenávidia ne­vies­t­ku. Spus­tošia ju a ob­nažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srd­ca, aby konali podľa jeho zámeru, riadili sa jed­ným úmys­lom a odo­vzdali svoje kráľov­stvo šel­me, až kým sa ne­spl­nia Božie slová. 18 Žena, ktorú si videl, je veľké mes­to, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

18 A žena, ktorú si videl, je to veľké mes­to, ktoré má kráľov­stvo nad kráľmi zeme.

Evanjelický

18 Žena, ktorú si videl, je veľké mes­to, ktoré má kráľov­stvo nad kráľmi zeme.

Ekumenický

18 Žena, ktorú si videl, je veľké mes­to, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.

Bible21

18 Že­na, kte­rou jsi spatřil, je to ve­liké město, které kraluje nad krá­li země.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček