EkumenickýZjavenie17,14

Zjavenie 17:14

Budú bojovať proti Barán­kovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú po­volaní, vy­volení a ver­ní.


Verš v kontexte

13 Sú jed­nej mys­le a svoju moc i vládu dajú šel­me. 14 Budú bojovať proti Barán­kovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú po­volaní, vy­volení a ver­ní. 15 A po­vedal mi: Vody, ktoré si videl tam, kde sedí ne­vies­t­ka, to sú ľudia, zá­stupy, národy a jazyky.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 Tí budú bojovať s Barán­kom, a Baránok zvíťazí nad nimi, pre­tože je Pánom pánov a Kráľom kráľov, aj tí, k­torí sú s ním, po­volaní, vy­volení a ver­ní.

Evanjelický

14 Budú bojovať proti Barán­kovi, ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov, a s ním budú tí, ktorí sú po­volaní, vy­volení a ver­ní.

Ekumenický

14 Budú bojovať proti Barán­kovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; tí, čo sú s ním, sú po­volaní, vy­volení a ver­ní.

Bible21

14 Ti bu­dou bo­jovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí – ne­boť je Pán pánů a Král králů – a s ním i jeho po­vo­laní, vy­vo­lení a věrní.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček