EkumenickýZjavenie17,10

Zjavenie 17:10

Piati pad­li, jeden kraľuje, jeden ešte ne­prišiel; až príde, smie os­tať len na­krát­ko.


Verš v kontexte

9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov: 10 Piati pad­li, jeden kraľuje, jeden ešte ne­prišiel; až príde, smie os­tať len na­krát­ko. 11 Šel­ma, ktorá bola, a nie je, je ôs­mym kráľom, je z tých sied­mich a ide do záhuby.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 A je sedem kráľov. Päť ich pad­lo, a jeden je, ten druhý ešte ne­prišiel. A keď prij­de, musí trochu po­tr­vať.

Evanjelický

10 piati pad­li, jeden je, iný ešte ne­prišiel, a keď príde, má os­tať len na­krát­ko.

Ekumenický

10 Piati pad­li, jeden kraľuje, jeden ešte ne­prišiel; až príde, smie os­tať len na­krát­ko.

Bible21

10 Pět jich padlo, je­den je a další ještě ne­přišel; a až při­jde, mu­sí zůstat na krátký čas.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček