EkumenickýZjavenie16,15

Zjavenie 16:15

Hľa, pri­chádzam ako zlodej. Blaho­slavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil na­hý a ne­videli jeho han­bu.


Verš v kontexte

14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vy­chádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. 15 Hľa, pri­chádzam ako zlodej. Blaho­slavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil na­hý a ne­videli jeho han­bu. 16 Zhromaždil ich na mies­te, ktoré sa po heb­rej­sky volá Har­magedón.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľa, prij­dem ako zlodej! Blaho­slavený, kto bdeje a os­tríha svoje rúcho, aby nechodil na­hý, a aby nevideli jeho han­by.

Evanjelický

15 Aj­hľa, pri­chádzam ako zlodej! Blaho­slavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil na­hý a nebola zjav­ná jeho han­ba!

Ekumenický

15 Hľa, pri­chádzam ako zlodej. Blaho­slavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil na­hý a ne­videli jeho han­bu.

Bible21

15 „Hle, při­cházím jako zloděj. Blaze to­mu, kdo bdí a střeží svá rou­cha, aby ne­cho­dil na­hý a ne­by­la vi­dět jeho hanba.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček