EkumenickýZjavenie15,8

Zjavenie 15:8

Chrám sa na­pl­nil dymom Božej slávy a jeho moci. A ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán sied­mich an­jelov.


Verš v kontexte

6 a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, ktorí mali sedem rán. Boli ob­lečení do čis­tého žiariaceho ľanového rúcha a cez pr­sia boli pre­pásaní zlatými pás­mi. 7 Jed­na zo štyroch bytos­tí roz­dala sied­mim an­jelom sedem zlatých čiaš, pl­ných hnevu Boha žijúceho na veky vekov. 8 Chrám sa na­pl­nil dymom Božej slávy a jeho moci. A ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán sied­mich an­jelov.

späť na Zjavenie, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A chrám sa na­pl­nil dymom od slávy Boha a od jeho moci, a ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, do­kiaľ sa nedokonalo sedem rán tých sied­mich an­jelov.

Evanjelický

8 A chrám sa na­pl­nil dymom Božej slávy a Jeho moci, takže ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, kým by sa ne­skončilo sedem pliag sied­mich an­jelov.

Ekumenický

8 Chrám sa na­pl­nil dymom Božej slávy a jeho moci. A ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán sied­mich an­jelov.

Bible21

8 Chrám se na­plnil dý­mem od Boží slávy a od jeho mo­ci; nikdo ne­mohl vejít do chrá­mu, dokud se ne­vy­koná sedm ran těch sed­mi an­dělů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček