EkumenickýZjavenie15,4

Zjavenie 15:4

Kto by sa nebál, Pane, a ne­o­slavoval tvoje meno? Pre­tože ty jediný si svätý; všet­ky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravod­livé súdy.


Verš v kontexte

3 a spievali pieseň Božieho služob­níka Mojžiša a pieseň Barán­ka: Veľké a ob­divuhod­né sú tvoje skut­ky, Pán, Boh všemohúci. Spravod­livé a prav­divé sú tvoje ces­ty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a ne­o­slavoval tvoje meno? Pre­tože ty jediný si svätý; všet­ky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravod­livé súdy. 5 A po­tom som videl: Ot­voril sa chrám stanu svedec­tva v nebi

späť na Zjavenie, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a ne­o­slavoval tvoj­ho mena? ! Lebo ty si sám jediný svätý; pre­tože všet­ky národy prij­dú a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spraved­livé súdy.

Evanjelický

4 Kto by sa nebál, Pane, a ne­o­slavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všet­ky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravod­livé súdy!

Ekumenický

4 Kto by sa nebál, Pane, a ne­o­slavoval tvoje meno? Pre­tože ty jediný si svätý; všet­ky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravod­livé súdy.

Bible21

4 Kdo by tě ne­ctil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty je­diný jsi svatý! Všechny náro­dy při­jdoua před te­bou se skloní, neboť tvé sprave­dlivé sou­dy byly zjeveny!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček