EkumenickýZjavenie15,2

Zjavenie 15:2

Videl som akési sk­lenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stáli na sk­lenenom mori. Mali Božie citary


Verš v kontexte

1 Videl som iné veľké a pred­iv­né znamenie: Sedem an­jelov, ktorí mali sedem po­sled­ných rán, pre­tože nimi sa do­vŕšil Boží hnev. 2 Videl som akési sk­lenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stáli na sk­lenenom mori. Mali Božie citary 3 a spievali pieseň Božieho služob­níka Mojžiša a pieseň Barán­ka: Veľké a ob­divuhod­né sú tvoje skut­ky, Pán, Boh všemohúci. Spravod­livé a prav­divé sú tvoje ces­ty, Kráľ národov.

späť na Zjavenie, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl som čosi jako sk­lené more, smiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šel­mou a nad jej ob­razom a nad jej znamením, nad čís­lom jej mena, že stáli na sk­lenom mori a mali har­fy Božie

Evanjelický

2 Videl som niečo ako sk­lené more zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stoja na tom sk­lenom mori, majú Božie citary

Ekumenický

2 Videl som akési sk­lenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stáli na sk­lenenom mori. Mali Božie citary

Bible21

2 Uvi­děl jsem ja­ko­by skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězi­li nad šel­mou, nad jejím ob­razem a nad čís­lem jejího jmé­na. Stá­li na tom skleněném moři, mě­li Boží lout­ny

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček