EkumenickýZjavenie14,17

Zjavenie 14:17

Po­tom iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal os­trý kosák.


Verš v kontexte

16 A ten, čo sedel na ob­laku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá. 17 Po­tom iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal os­trý kosák. 18 Ďalší an­jel vy­šiel od ol­tára. Ten mal moc nad ohňom a mohut­ným hlasom volal na toho, čo mal os­trý kosák: Vrh­ni svoj os­trý kosák a ober strap­ce vo vinici zeme, lebo jej hroz­ná do­zreli.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 A zase iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on os­trý srp.

Evanjelický

17 Opäť iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je na nebi, a tiež mal os­trý kosák.

Ekumenický

17 Po­tom iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal os­trý kosák.

Bible21

17 Z chrá­mu, který je v ne­bi, pak vy­šel další an­děl a také on měl os­t­rý srp.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček