EkumenickýZjavenie14,15

Zjavenie 14:15

A z chrámu vy­šiel iný an­jel a volal mohut­ným hlasom na toho, čo sedel na ob­laku: Vrh­ni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žat­vy a úroda zeme do­zrela.


Verš v kontexte

14 Po­tom som videl biely ob­lak a hľa, na ob­laku sedel ktosi podob­ný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke os­trý kosák. 15 A z chrámu vy­šiel iný an­jel a volal mohut­ným hlasom na toho, čo sedel na ob­laku: Vrh­ni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žat­vy a úroda zeme do­zrela. 16 A ten, čo sedel na ob­laku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 A iný an­jel vy­šiel z chrámu volajúc veľkým hlasom na toho, ktorý sedel na ob­laku, a hovoril: Pošli svoj srp a žni, lebo ti prišla hodina žať, pre­tože doz­rejúc uschlo žnivo zeme.

Evanjelický

15 Aj iný an­jel vy­šiel z chrámu a volal mohut­ným hlasom na Toho, ktorý sedel na ob­laku: Spusť svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žat­vy, keďže do­zrela žat­va zeme!

Ekumenický

15 A z chrámu vy­šiel iný an­jel a volal mohut­ným hlasom na toho, čo sedel na ob­laku: Vrh­ni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žat­vy a úroda zeme do­zrela.

Bible21

15 Z chrá­mu vy­šel další an­děl a vo­lal mo­cným hla­sem na to­ho, který seděl na ob­la­ku: „Na­přáhni srp a žni, ne­boť na­deš­la ho­di­na sklizně. Sklizeň země dozrála!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček