EkumenickýZjavenie14,14

Zjavenie 14:14

Po­tom som videl biely ob­lak a hľa, na ob­laku sedel ktosi podob­ný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke os­trý kosák.


Verš v kontexte

13 Po­tom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Na­píš: Blaho­slavení sú mŕt­vi, ktorí od­teraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí Duch, nech si od­počinú od svojich námah, lebo ich skut­ky idú s nimi. 14 Po­tom som videl biely ob­lak a hľa, na ob­laku sedel ktosi podob­ný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke os­trý kosák. 15 A z chrámu vy­šiel iný an­jel a volal mohut­ným hlasom na toho, čo sedel na ob­laku: Vrh­ni svoj kosák a žni, lebo nadišla hodina žat­vy a úroda zeme do­zrela.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

14 A videl som a hľa, ukázal sa biely ob­lak, a na ob­laku sedel podob­ný Synovi človeka a mal na svojej hlave zlatú korunu a vo svojej ruke os­trý srp.

Evanjelický

14 Po­zrel som, a hľa, biely ob­lak a na ob­laku sedel podob­ný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke os­trý kosák.

Ekumenický

14 Po­tom som videl biely ob­lak a hľa, na ob­laku sedel ktosi podob­ný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke os­trý kosák.

Bible21

14 A hle, spatřil jsem bílý ob­lak a na tom ob­la­ku seděl ja­ko­by Syn člověka. Na hlavě měl zla­tou ko­ru­nu a v ruce os­t­rý srp.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček