EkumenickýZjavenie13,17

Zjavenie 13:17

aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­má ako znak meno šel­my alebo čís­lo jej mena.


Verš v kontexte

16 A pôsobí, že všet­ci — malí i veľkí, bohatí i chudob­ní, slobod­ní i ot­roci — do­stanú znak na pravú ruku alebo na čelo, 17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­má ako znak meno šel­my alebo čís­lo jej mena. 18 V tomto je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­tošesťdesiatšesť.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena.

Evanjelický

17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena.

Ekumenický

17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­má ako znak meno šel­my alebo čís­lo jej mena.

Bible21

17 takže nikdo ne­bu­de moci ku­po­vat ani pro­dávat, ne­bu­de-li mít to zna­mení – jméno šel­my nebo čís­lo jejího jmé­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček